Fysiotherapie na Corona

Fysiotherapie na Corona

Een deel van de patiënten dat corona heeft doorgemaakt heeft (langdurig) last van klachten zoals vermoeidheid en kortademigheid. Zij hebben veel baat bij adequate (fysiotherapeutische) revalidatie in de eerste lijn. Gezien de impact van het virus op de samenleving zet Chronisch Zorgnet hun netwerk in om een eerstelijns opvangnet voor deze patiëntengroep te realiseren. Daarom zijn er binnen Chronisch ZorgNet ‘coronatherapeuten’ opgeleid die deze patiënten kunnen behandelen. Deze therapeuten hebben allemaal een uitgebreide basisscholing longaandoeningen gedaan, en hebben zich daarna bijgeschoold op het gebied van revalidatie na corona. Alle coronatherapeuten werken samen met de huisarts en een diëtist en ergotherapeut in de woonomgeving van de patiënt.

Binnen Wammes Fysiotherapie is Jesper Sturkenboom uw fysiotherapeut bij longaandoeningen. Jesper is aangesloten bij Chronisch Zorgnet met de specialisatie longaandoeningen en de specialisatie revalidatie na Corona.