Claudicatio Intermittens (gesuperviseerde looptraining)

Wat is Claudicatio Intermittens?

Wammes Fysiotherapie Nieuwegein behandeld ook Claudicatio Intermittens, in de volksmond ook wel etalagebenen genoemd. Claudication Intermittens is een aandoening afkomstig van perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Door dat de slagaders in de benen door verkalking vernauwd raken, ontstaat er tijdens en na beweging een zuurstof schuld wat een krampachtige pijn of doof gevoel in het been veroorzaakt. Deze pijn verdwijnt weer als er enkele minuten rust is genomen. “Etalagebenen” is de term die gebruikt wordt bij mensen met deze aandoening die hun klachten willen verbloemen door steeds bij een etalage te stoppen zodat het been rust krijgt en de pijn afneemt. Perifeer artirieel vaatlijden komt in Nederland best veel voor, van de 55 plussers heeft 19 % een vorm van PAV. Risico factoren voor het ontstaan van deze aandoening zijn: Leeftijd, Roken, ongezonde voeding (te hoog cholesterol gehalte), diabetes mellitis en onvoldoende lichaamsbeweging.

Hoe gaat de fysiotherapeut te werk?

De eerste keus bij etalagebenen is gesuperviseerde looptraining en leefstijlbegeleiding. Dit is door wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Dit leidt tot een verbeterde loopafstand die vergelijkbaar is met de verbetering die behaald wordt middels een invasieve behandeling (dotter of een bypass operatie). Daarnaast ervaren patiënten een betere conditie en hanteren zij een gezondere levensstijl door wekelijks regelmatig te bewegen en gezonder te eten. 80 % van de patiënten populatie is erg tevreden over de fysiotherapeutische behandeling. Deze groep hoeft ook geen invasieve behandeling te ondergaan.

Een traject gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding begint met een ‘intake’-gesprek bij een ClaudicatioNet fysiotherapeut. Tijdens dit gesprek worden de klachten en beperkingen in bewegingsmogelijkheden besproken. Ook wordt de maximale loopafstand en conditie bepaald middels een loopbandtest of een andere aangepaste test. Gedurende het traject wordt deze test meerdere malen herhaald om de vooruitgang te kunnen bepalen.

Op basis van de resultaten van de looptest en het klachtenpatroon stelt de therapeut samen met de patiënt een persoonlijk trainingsschema op. De eerste weken is dit schema zeer intensief, zo’n 2 tot 3 trainingen per week. Het trainingsschema bestaat niet alleen uit lopen, maar ook uit fietsen, spierversterkende oefeningen en indien nodig aanpassing van het looppatroon. Gaandeweg wordt de begeleiding afgebouwd en dient de patiënt zelfstandig te gaan trainen. Dit zelfstandig trainen gaat volgens een vooraf opgezet trainingsschema.

Gedurende het traject zal de ClaudicatioNet therapeut ook aandacht besteden aan leefstijlfactoren, zoals roken en een gezonde voeding. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het stoppen met roken en gezonde voeding de klachten kunnen verminderen.

Om de behaalde resultaten te behouden is het uitermate belangrijk om het trainingsschema, dat samen met de ClaudicatioNet therapeut is opgesteld, te onderhouden. Ook dient een gezonde leefstijl te worden ontwikkeld. Ook na het behandeltraject is het belangrijk om een gezonde leefstijl en actieve leefstijl te behouden, anders kunnen de verkregen resultaten verloren gaan.

LET OP: Tijdens het lopen kan pijn worden ervaren. Om effectief te trainen, is het belangrijk om ‘door de pijn heen te lopen’. Dit is niet schadelijk voor het lichaam en verergert de aandoening niet.

Wat zijn de symptomen van etalagebenen?

Naast pijn in de benen kunnen er andere symptomen optreden die vaak zichtbaar of voelbaar zijn, zoals:

  • koude voet in het aangedane been
  • verkleuring van de voet in het aangedane been
  • vermindering van haargroei op voeten en tenen
  • verdikking van de teennagels (kalknagels)
  • langzamere groei van de nagels
  • een verminderd gevoel in de benen

Binnen Wammes Fysiotherapie is Wouter Wammes aangesloten bij Chronisch Zorgnet met de specialisatie Perifeer arterieel vaatlijden.

(bron: www.etalagebenen.nl)