Haptonomie

Samenwerking met Haptonomie Vreeswijk

Vanuit een beiderzijdse behoefte om tot een volledige behandelmethode te komen voor patiƫnten met lichamelijke klachten die een relatie hebben met bijvoorbeeld stress, leefgedrag, pijngedrag, bewegingspatroon of emotionele spanningen, is een samenwerking ontstaan tussen Wammes Fysiotherapie Nieuwegein en Haptonomiepraktijk Vreeswijk.

Voor wie kan deze samenwerking een uitkomst bieden?

Voor mensen met:

  • spierverkrampingen, vooral wanneer deze blijven terug keren.
  • lichamelijke klachten die langdurig blijven opspelen met onduidelijke oorzaak
  • stress gerelateerde klachten
  • chronisch pijn
  • hoofdpijn
  • lichamelijke klachten waarbij ook sprake is van emotionele, angst of slaapstoornissen.
  • bewegingsangst
  • whiplash

Waarom kan de combinatie van fysiotherapie en haptonomie voor u een uitkomst bieden?

Binnen de fysiotherapie kunnen veel lichamelijke klachten verholpen worden en door preventieve adviezen kunnen we proberen te verhinderen dat deze klachten opnieuw ontstaan. Door middel van een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek kan de fysiotherapeut de oorzaak achterhalen en behandelen. Is de oorzaak van de lichamelijke klacht ook te vinden in een bepaalde levensgewoonte of emotionele spanning dan kan het zijn dat deze wel benoemd wordt maar niet volledig wordt meegenomen in het behandeltraject. Dit is het werkgebied van de haptotherapie. De haptotherapeut kan helpen bij het inzichtelijk maken van wat voor u in dit leven speelt en hoe dit mogelijk zijn weerslag heeft op uw lichamelijk functioneren. Inzicht in deze patronen kan leiden tot andere keuzes.

Vanuit de haptotherapie wordt de samenwerking gezocht wanneer bij lichamelijke klachten de spierspanning zo groot is dat er moeilijk door heen te komen is. Het losmaken van de spieren en gelijktijdig werken aan het betreffende gedragspatroon, kan het proces versnellen. De fysiotherapeut kan vervolgens adviezen geven over het opbouwen van de lichamelijke belastbaarheid.

Meer informatie