Medical Taping

Wat is Medical Taping?

Binnen Wammes Fysiotherapie Nieuwegein wordt gebruikt gemaakt van Medical Taping. Dit is een vorm van tapen om lichamelijke problemen te verhelpen en te voorkomen. Medical Taping komt voort vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel zijn om gezondheid te behouden of te herstellen. Spieren zijn niet alleen nodig voor beweging maar zijn ook bepalend voor bijvoorbeeld bloedcirculatie, lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en symptomen geven. Voortbouwend op deze gedachte werd er een elastische tape ontwikkeld die de spieren in hun functie kon ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstelproces geactiveerd. Deze gedachtegang past helemaal in onze specifieke werkwijze. Het fysiologisch bewegen wordt dus ondersteund, waardoor het lichaamseigen herstelproces wordt geactiveerd.

Hoe werkt Medical Taping?

Bij de meeste toepassingen van de tape wordt gebruik gemaakt van de rekbaarheid van de tape ten opzichte van de rekbaarheid van de huid. De huid van het te behandelend gebied wordt gerekt door de spieren en gewrichten in gerekte positie te brengen. De tape wordt vervolgens zonder rek op de huid gebracht. Als het lichaamsdeel teruggaat naar de uitgangshouding, zorgt de elasticiteit van de tape ervoor dat de huid iets wordt opgetild. Er ontstaan kleine welvingen en meer ruimte in het gebied van de huid waar lymfevaatjes, haarvaatjes en nociceptoren (zenuwuiteinde) liggen.

Wat zijn de effecten van Medical Taping?

Eén van de belangrijkste effecten is pijndemping door drukvermindering en circulatieverbetering. Na weefseltrauma reageert het weefsel met een ontstekingsreactie. Er ontstaat een lokale zwelling welke een drukverhoging geeft op het omringende weefsel. Door deze drukverhoging wordt de bloedcirculatie en lymfe afvoer belemmerd, waardoor de druk op de nociceptoren toeneemt. Het lichaam vertaald dit als pijn. De liftende werking van medical tape geeft een onmiddellijke drukvermindering waardoor bloedcirculatie en de lymfe afvoer weer worden hersteld. De druk op de nociceptoren neemt af en de ervaren pijn wordt verminderd. Automatisch maakt dat een meer fysiologisch bewegingspatroon mogelijk, wat bevorderend is voor weefselherstel. Tijdens beweging zullen de kleine welvingen, welke door de tape ontstaan, steeds toenemen en afnemen. Zo wordt er een soort micromassage effect ontstaan. Andere belangrijke effecten van medical taping zijn:

  • Ondersteunen/beïnvloeden van gewrichten en stabiliteit

Medical tape maakt het mogelijk dat gewrichten ondersteund worden in hun functie, terwijl de bewegingsvrijheid behouden blijft. Ook kan het een doel zijn om de botstukken van een gewricht net iets anders ten opzichte van elkaar te positioneren waardoor een gewricht zonder klachten kan bewegen. De nadelen van immobilisatie zoals bewegingsbeperking, verminderde stabiliteit en spierzwakte worden zo voorkomen.

  • Segmentaal

Net zoals bindweefselmassage invloed kan hebben op segmentale relaties in het lichaam, heeft medical taping ook een effect op de segmentale structuren. Door deze interactieve relatie tussen huidgebieden en organen, kan er invloed worden uitgeoefend op de organen met een tape over de huid. Segmentaal tapen kan bijvoorbeeld worden toegepast bij hooikoorts klachten.

Bij welke klachten?

Medical Taping is geschikt als aanvulling op de reguliere fysiotherapie behandeling. De ervaring leert dat het tapen met name geschikt is voor klachten zoals: slijmbeursontstekingen, restklachten na een operatie, zwelling, spier of bandtrauma, spier- en peesklachten, hielspoor, tenniselleboog, zweepslag, knie- en enkelinstabiliteit, hooikoorts, standsafwijking kniegewricht. De Medical Tape is een elastische katoenen tape met een lijmlaag in een speciaal patroon waardoor het materiaal ventileert. De tape kan meerdere dagen gedragen worden en is waterbestendig. Er kan dus mee gedoucht worden. De tape is zo elastisch dat u vaak niet eens voelt dat het er zit.

Wanneer wordt Medical Taping toegepast?

Binnen Wammes Fysiotherapie Nieuwegein kunnen Wouter Wammes & Jesper Sturkenboom Medical Taping toepassen. Zij kunnen beoordelen of het tapen geschikt is om uw klachten te behandelen.