Fysiotherapie bij longaandoeningen/COPD

Fysiotherapie bij longaandoeningen/ COPD

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische obstructieve longaandoeningen) en is een verzamelnaam voor longaandoeningen die zich kenmerken door een vernauwing van de luchtwegen. De luchtwegvernauwing wordt geleidelijk aan erger en hangt samen met ontstekingsreacties van de longen op prikkels van buitenaf, zoals roken. Die vernauwing maakt het ademhalen steeds moeilijker en minder efficiënt. COPD kan niet genezen worden, maar u kunt er wel zo goed mogelijk mee leren omgaan.

Typische verschijnselen van COPD zijn hoesten, slijm opgeven en benauwdheid/kortademigheid. Patiënten met COPD kunnen geregeld luchtweginfecties hebben, waardoor hun conditie en de kwaliteit van de luchtwegen verder achteruitgaat. Inademen gaat meestal wel, maar vooral uitademen levert een probleem op. Daardoor wordt de druk in de borstkas te groot voor de luchtwegen. De ademhaling wordt daardoor kort en oppervlakkig. Ook de zogenoemde hulpademhalingsspieren (bijvoorbeeld in de nek) gaan meedoen om toch voldoende zuurstof binnen te krijgen. Op den duur leidt dit tot een inademingsstand van de borstkas. Normaal ademen kost dan al veel energie.

Wat is de belangrijkste oorzaak van COPD?

COPD wordt in 40-60% van de gevallen veroorzaakt door (mee)roken. Andere oorzaken zijn luchtvervuiling, genetische factoren en erfelijkheid welke een lang aanhoudende slijmvliesontsteking in de luchtwegen veroorzaken. De beschadiging van het slijmvlies verergert geleidelijk, waardoor klachten vaak pas na het veertigste levensjaar merkbaar worden. Als u last krijgt van benauwdheid en hoestbuien als u zich inspant, is het aannemelijk om geen inspanning te leveren. Maar juist dan is het belangrijk om de conditie zo goed als mogelijk te houden. Als u minder beweegt, kunnen er juist meer klachten ontstaan waardoor u vervolgens nog minder gaat bewegen en minder goed kunt hoesten. Dit heeft uiteraard invloed op de kwaliteit van het leven.

Hoe gaat de fysiotherapeut te werk?

Fysiotherapie bij COPD bestaat grotendeels uit inspanningstraining, leefstijlbegeleiding, het aanleren van een goede hoest techniek en ademhalingsoefeningen. We starten met een intake gesprek. Tijdens dit gesprek worden de klachten en beperkingen besproken door middel van vragen(lijsten). Ook wordt de conditie bepaald door een inspanningstest. Op basis van de resultaten stelt de fysiotherapeut samen met de patiënt een trainingsschema op. Het trainingsschema bestaat grotendeels uit lopen, fietsen en spierversterkende oefeningen, 2-3 trainingen per week.

Binnen Wammes Fysiotherapie is Jesper Sturkenboom uw fysiotherapeut bij longaandoeningen. Jesper is aangesloten bij Chronisch Zorgnet met de specialisatie longaandoeningen en de specialisatie revalidatie na Corona.